Blog ini mengandungi koleksi assignment penulis semasa menuntut di sebuah Pusat Pengajian Tinggi, walaubagaimanapun penulis tidak bertanggungjawab terhadap mutu tugasan dan ketepatan fakta yang terdapat di dalamnya. Pengunjung haruslah membuat pertimbangan sendiri...
Himpunan tugasan/assignment akan diupdate dari masa kesemasa... rajin-rajinlah menjengah.... tq

Tuesday, July 7, 2009

ELEMENTS OF E-COMMERCE 2

SOALAN 1
The importance of supply chain management (SCM) had long been understood by large organizations in industries such as automobile manufacturing and air and marine transport.
a) Discuss the strengths and weaknesses of e-commerce integrated supply chain?

1.0 Pengenalan
E-dagang bolehlah didefinisikan sebagai satu bentuk sistem pembayaran yang mana proses serta komunikasi yang berlaku di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) memberi kesan dari sudut ekonomi dan memberi kesan yang perlu kepada pengeluaran, pengedaran atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan ekonomi berlandaskan kepada elektronik (Kent W. Colton & Kenneth L. Kraemer. 1980:8). Transaksi yang dijalankan melalui cara ini sebenarnya banyak membuka peluang kepada para peniaga serta pelanggan untuk menjalankan perniagaan serta mendapatkan produk yang mereka ingini dengan lebih cepat serta efektif. Sistem ini juga dilihat sebagai salah satu dari jalan penyelesaian kepada beberapa masalah yang dihadapi oleh firma-firma perniagaan di masa lalu.

2.0 Kekuatan dan kelemahan Rantaian Bekalan bersepadu e dagang
Hari ini, pengguna pasaran global, kedua-dua pihak pengguna akhir dan pengguna bisnis menginginkankedua-dua pihak pengguna akhir dan pengguna bisnis menginginkan peningkatan tahap kualiti produk dan perkhidmatan.

SCM adalah satu sistem Inter-Enterprise yang bersilang fungsian (cross-functional) yang menggunakan IT untuk menyokong dan mengurus hubungan antaran beberapa proses syarikat perniagaan utama dan pembekal, pelanggan dan rakan kongsi peniaga.

Kunci aktiviti SCM termasuk

• Perancangan pengeluaran
• Pembelian
• Pengurusan material
• Pengedaran
• Perkhidmatan pelanggan
• Ramalan Penjualan

Matlamat utama SCM adalah untuk mencipta hubungan perniagaan/rantaian bekalan yang cepat, cekap dan pada kos rangkaian yang rendah. EC dan Internet merubah sifat dasar SCM, dan mendefinasikan bagaimana pelanggan belajar mengenainya, memilih, pembelian, dan menggunakan produk dan perkhidmatan. Hasilnya perubahan kepada rantian bekalan B2B kepada fokus-pengguna (consumer-focused) daripada fokus-produk (product focused).

Dengan adanya SCM yang baik, penghasilan produk mengunakan kaedah JIT (Just-in-time) dapat dilakukan dengan jayanya.

Contoh rantai bekalan bagi pembuat kereta mengandungi semua aktiviti yang dijalankan oleh setiap pembekal komponen kereta. ini termasuklah pembuat enjin, pembuat cermin, pembuat seat kereta, pembuat tayar dll. Jabatan yang bertanggungjawab untuk membeli komponen haruslah mencari komponen yang dijual pada kadar termurah. ini dilakukan dengan mengenalpasti pembekal2 (vendors) dan minta mereka untuk menyediakan bida (bids) yang menawarkan barangan yang akan dijual dan harga yang akan dikenakan. Jabatan kemudiannya akan memilih vendor yang menawarkan harga terendah tapi masih menawarkan barangan yang memenuhi standard.
SCM seterusnya adalah proses yang memerlukan business untuk mengambil bahagian yang aktif dengan pembekal untuk memperbaiki produk dan proses yang terlibat. contohnya menjalinkan hubungan jangka masa panjang & saling berkerjasama

Seperti mana yang telah dipelajari, bisnis dan pengguna telah menggunakan EC seperti EDI dan rangkaian ATM sejak dulu lagi. Walaubagaimanapun, Internet telah mencipta berbagai kemungkinan kerana popularitinya dan menyebaran melalui seni bina terbuka.

Hari ini dianggarkan lebih daripada 600 juta orang boleh mencapai Internet. Semua pengunjung Internet ini boleh menjadi bakal pelanggan untuk bisnes-ke-pelanggan.

Faktor penting Internet memainkan peranan penting dalam EC:
• Internet merupakan rangkaian global umum untuk rangkaian
• Bisnes boleh menggunakan Internet untuk bisnis-ke-bisnis komunikasi seperti EDI
• Bisnis juga boleh mengunakan Internet untuk EC bisnis-ke-pengguna dengan membina kehadiran di dalam Internet (contoh: laman web) yang membenarkan perluasan bekalan rangkaian melalui elektronik kepada rumah pengguna.
• Kos pembinaan dan menjalankan rangkaian untuk aplikasi rangkaian mengunakan Intetnet adalah jauh lebih murah jika menggunakan rangkaian persendirian atau menggunakan perkhidmatan Value Added Network (VAN)

Perniaga di dalan Industri yang bergantung kepada pengedaran rangkaian fizikal untuk pemasaran, jualan dan menyediakan barangan atau perkhidmatan yang bolleh diedarkan melalui Internet akan menghadapi banyak risiko dalam era baru ini. Contoh termasuk stock brokerage, pengedaran perisian, Penjualan PC dan perniagaan penjualan buku. Peniagaan runcit perbankan dan industri agensi pelancongan juga menghadapi risiko.

Peniagaan Perbankan, agensi pelancongan, stock brokerage, dan pengedaran perisian adalah perniagaan pemasaran dan penjualan produk dan perkhidmatan adalah sepenuhnya jenis ‘maklumat’ dan mudah untuk dipasarkan dan dijual di dalam Internet. Walaupun penjualan PC dan buku merupakan barangan berbentuk fizikal, penjualan dan pembayaran barangan tersebut juga boleh melalui Internet dan menggunakan khidmat kourier untuk menghantar kepada pelanggan.

‘Disintermediation’ adalah proses untuk membuang orang tengah. Contoh: Penjualan komputer melalui Internet seperti komputer Dell, penjualan tiket oleh Air Asia.


b) Compare traditional car industry supply chain with current car industry activity with
respect to electronic commerce. Use diagram to assist your explanations.

1.0 Perbandingan di antara Pasaranan Tradisional dengan Pasaranan Elektronik
Strader & Shaw (1997) telah membangunkan model untuk membuat perbandingan berdasarkan kepada dua perspektif iaitu:
a) Dari perspektif pembeli
b) Dari perspektif penjual

1.1 Dari Persepktif Pembeli

Kos Yang Terlibat
1. Harga produk adalah jumlah kos produksi, kos koordinasi, dan keuntungan ke atas rantaian nilai (value chain) yang menyediakan produk atau perkhidmatan.
2. Kos carian termasuk masa, usaha dan wang yang terlibat di dalam pencarian untuk penjual yang menawarkan harga yang berpatutan
3. Kos risiko termasuk kos yang terlibat di dalam meminimumkan risiko transaksi dan juga kos yang berkaitan dengan kehilangan nilai semasa transaksi. Contoh: risiko ekonomi, risiko prestasi dan cukai jualan
4. Kos pengagihan dan cukai yang terlibat semasa memindahkan barangan daripada penjual kepada pembeli dan cukai ke atas jualan
5. Kos pasaranan merupakan penglibatan dalam pasaranan. Percuma untuk memasuki pasaranan tradisional, tetapi pasaranan elektronik (e-markets) kemungkinan memerlukan pembeli untuk membayar kos tetap kemasukan dan/atau kos transaksi kepada firma yang menjalankan e-markets.

Harga produk Kos carian Kos risiko Kos pengagihan Cukai jualan Kos pasaranan
Tradisional Tinggi Tinggi Rendah Rendah Tinggi Rendah
E-pasaranan Rendah Rendah Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
Perbandingan kos yang terlibat daripada perspektif pembeli

1.2 Dari Perspektif Penjual
Pasaranan elektronik menyediakan penjual manfaat tertentu seperti pasaranan yang lebih besar dan pengurangan kos tertentu.

Keburukkan adalah kompleksiti operasi perniagaan bertambah kerana mereka perlu belajar bagaimana memasuki pasaranan elektronik dan belajar operasi perniagaan yang baru

Kos yang terlibat:
1. Kos Pemasaran
- Tradisional - perlukan TV, radio, suratkhabar, Yellow Pager – kos tinggi
- Pasaranan Elektronik - Internet sebagai saluran pemasaran (kos lebih rendah)

2. Kos Overhead
- Tradisional – kos tetap (sewa kedai & gudang dalam bentuk fizikal) – kos tinggi
- Pasaranan Elektronik – kos kurang kerana kedai virtual & pauta terus kepada gudang

3. Kos Inventori
- Tradisional – kos mengurus dan pegangan inventori kos tinggi
- Pasaranan Elektronik – kos mengurus dan pegangan inventori kos tinggi

4. Kos Pengagihan (kos ekspedisi (shipping) dan kos penghantaran)
- Tradisional – kos adalah lebih murah kerana pelanggan selalunya datang sendiri ke kedai dan memindahkan produk tersebut ke tempat mereka.
- Pasaranan elektronik yang bukan produk digital mempunyai kos yang tinggi kerana terdapat kos ‘shipping’ dan penghantaran..
-
5. Kos Produksi (termasuk kos pengeluaran produk, buruh dan barangan)
- Kos pasaranan taradisional adalah tinggi

Tradisional (produk) E-market (bukan digital)
Pengiklanan Tinggi Rendah
Overhead Tinggi Rendah
Inventori Tinggi Tinggi
Produksi Tinggi Tinggi
Distribution Rendah Tinggi

Perbandingan kos yang terlibat dari perspektif penjual


c) Evaluate the impacts of electronic commerce on the car retail industry.

1.0 Kesan Pasaranan Elektronik Kepada Struktur Industri Jualan Kereta
Strader dan Shaw (1997) telah mengenalpasti 2 fasa yang mungkin dilalui oleh struktur industri dengan adanya pasaranan elektronik
1. Pendigitan Mekanisma Pasaranan
a) Menyediakan mekanisma yang efektif (mengurangkan kos carian kepada pengguna) – jimat wang dan masa dalam usaha mengumpul tentang harga, kualiti dan ciri-ciri produk
b) Menyediakan pertukaran maklumat antara pengguna dan penjual  tawaran paling menarik
c) Membuang orang tengah (pemborong) dari rantaian nilai
d) Pengeluar mendapat keuntungan yang lebih banyak

2. Pendigitan Produk dan Pengagihan Produk
a) Pasaran elektronik dan rangkaian pengedaran membolehkan aktiviti yang lebih banyak antara penjual dan pembeli dalam satu tempat termasuklah pemasaran, pesanan, pembayaran dan pengagihan
b) Mengurangkan harga produk, kos rantaian nilai (inventori, pembungkusan dan kos penghantaran)

2.0 Electronik Marketplaces
Elektronik Marketplaces adalah sistem informasi yang bertindak sebagai tulang belakang kepada pasaran perdagangan elektronik. Ini termasuk menyokong rangkaian infrastruktur, rangka kerja teknologi, dan aplikasi perniagaan infrastruktur untuk menyokong berbagai fungsian dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pasaran perdagangan elektronik.

Bakos (1991, 297) menyatakan terdapat 5 citi sistem pasaran elektronik dari preseptif ekonomi.

1. Sistem pasaran elektronik mengurangkan kos pelanggan dalam usaha mendapatkan maklumat mengenai harga dan produk dari berbagai pembekal.
2. Manfaat terhadap perlibatan individu di dalam pasaran elektronik akan bertambah apabila banyak lagi organisasi memasuki sistem ini.
3. Elektronik markerplaces boleh mengenakan kos yang bererti apabila peserta bertukar kepadanya
4. Elektronik marketplaces memerlukan pelaburan kapital yang besar dan menawarkan perkembangan ekonomi yang kukuh.
5. Bakal peserta di dalam elektronik marketplaces akan menghadapi ketidak pastian mengenai manfaat yang sebenar apabila menyertai sistem ini
6. Malah ketidak pastian senantiasa ada walaupun selepas mereka menyertai sistem ini.

Elektronik markerplaces memerlukan pelaburan tetap yan tinggi dalam pembangunan sistem, tetapi setelah sistem berjaya dibangunkan, kos marginal akan dikurang untuk koordinasi inter-organiasai dan keupayaan mengawal banyak transaksi.

2.1 Kesan ke atas Elektronik MarketPlaces
Kesan ke atas Pasaran Komuniti
Produk komuniti adalah di pasaran komuniti adalah sama untuk semua penjual adalah sama. Oleh itu pembeli akan membeli penjual yang menjual harga yang lebih rendah. Contoh produk: produk pertanian, bond kerajaan, produk hasil bumi atau emas.

Kesan ke atas Pasaran Perbezaan (differentiated)
Ia akan menyebabkan kuasa penjual dalam pasaran akan berkurangan. Ini kerana pelanggan boleh melakukan kajian sebelum membeli sesuatu produk.

3.0 Kesimpulan
Dari perbincangan di atas, saya berpendapat bahawa penjualan kereta secara e dagang mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan bergantung kepada faktor berikut:

a) Sifat (characteristic) Produk
Bentuk produk merupakan faktor penting. Contoh: Produk berunsurkan digital akan sesuai untuk pasaranan elektronik. Manakala untuk penjualan kereta adalah kurang sesuai

b) Sifat Industri
Pawaian produk adalah satu faktor industri yang impak yang berkesan kepada pasaran elektronik kerana produk dengan piawai sedia ada sangat mudah diterangkan, dikenal dan perbandingan oleh penjual dan pembeli di pasaran elektronik. Faktor lain adalah perlunya broker perjanjian perdagangan yang kadang kala diperlukan oleh industri. Broker ini memainkan peranan penting dalam menemukan penjual dan pembeli

c) Sifat Penjual
Oleh kerana pasaran elektronik membantu pelanggan mencari penjual yang menawarkan harga yang rendah, dalam jangkamasa panjang penjual mesti mengurangkan margin keuntungan untuk membolehkan mereka bersaing, walaupun pasaran elektronik boleh meningkatkan jualan mereka. Sesetengah penjual mungkin tidak mahu ikut serta di dalam pasaran elektronik. Namun kerana pesaingan yang hebat, penjual tidak pilihan lain kecuali memasuki pasaran elektronik.

d) Sifat Pelanggan
Terdapat tiga jenis pelanggan: dorongan (gerak hati), sabar dan anatikal. Pelanggan mengikut gerak hati akan membeli produk hanya dengan sedikit analisis. Pelanggan sabar akan membeli produk hanya setelah melakukan perbandingan. Pelanggan anatikal akan membeli produk hanya setelah mereka melakukan kajian yang teliti. Hanya pelanggan anatikal yang akan memberikan impak kepada industri kerana pelanggan jenis ini berpeluang melakukan kajian dan perbandingan harga.

Soalan 2
It is widely accepted that one of the most important things any organization possesses
is things it knows how to do; that is ‘knowledge’. Therefore, understandable that the
role of information system (IS) in knowledge management is now seen as being of
great important.
a) Discuss problems that must be faced to create an information system when it is
applied in educational system.

1.0 Pendahuluan
Pengurusan Pengetahuan (Knowledge Management) merujuk kepada latihan dan teknik yang digunakan oleh organisasi untuk mengenal pasti, mengambarkan dan menyebarkan pengetahuan, mengetahui-bagaimana (know-how), kepakaran, Harta Intelektual, dan sebarang jenis pengetahuan untuk digunakan dan memindahkan pengetahuan dan pengurusaan pengetahuan adalah disiplin yang sedang berkembang.
Pemindahan pengetahuan (dari sudut pengurusan pengetahuan) selalu wujud dalam satu bentuk atau yang lain, contoh melalui perbincangan dengan rakan setugas, secara formal melalui latihan, penyelenggaran terhadap perpustakaan korporat, latihan profesional dan program mentor.
Dengan adanya Internet, e-learning, persidangan web, perisian kolaborasi, content management system, korporat directori Yellow Pages, senarai email, wiki, blog dsbnya boleh dilakukam
2.0 Masalah yang dihadapi
2.1 Akses kepada ICT dan e-Dagang.
Akses kepada ICT dan e-Dagang adalah satu lagi faktor pemudah dalam ekonomi berasaskan pengetahuan. Salah satu penunjuk yang digunakan dalam bidang ini adalah akses kepada komputer peribadi. Lebih daripada 90 peratus firma yang dikaji telah memasang computer peribadi pada tahun 2002/2003
Kadar penembusan komputer peribadi di Malaysia menunjukkan corak klasik “garis lingkungan-S” dengan sebahagian besar dari komputer dipasang selepas 1995, tetapi arah aliran ini mendatar selepas 2000.

Walau bagaimanapun, pemilikan laman web dan penggunaan Internet bagi e-Dagang tidak berkembang selari dengan pemasangan computer peribadi Secara purata, 40 peratus firma telah membangunkan laman web masing masing. Sebahagian besarnya terdiri daripada firma dalam industri IT, kewangan, pendidikan dan pelancongan. Dari segi e-Dagang, secara purata 22 peratus firma menggunakan Internet untuk menerima pesanan dan membuat tempahan. Pengguna utama e-Dagang adalah industri pelancongan (48 peratus), elektrik dan elektronik (37 peratus) dan perkhidmatan IT (32 peratus). Lebih banyak firma besar menggunakan e-Dagang berbanding PKS, kecuali dalam industri kimia, getah dan plastik serta perkhidmatan perniagaan. Berbanding dengan firma tunggal dan firma tempatan, lebih banyak firma bercawangan dan firma asing menggunakan e- Dagang bagi urusan perniagaan kecuali dalam industri kesihatan dan pemprosesan makanan.

2.2 Isu Polisi
Beberapa isu polisi atau dasar yang rumit masih lagi dalam proses pertimbangan oleh beberapa negara. Antara isu-isu ini adalah seperti berikut:
(a) Privacy atau kerahsiaan, terutamanya mengenai data peribadi (personal data), Saya difahamkan bahawa undang-undang negara kita mengenai aspek ini masih lagi belum sempurna tersusun. Soalnya jika berlaku ''kebocoran'' atau pendedahan tanpa izin data peribadi kita selepas kita berurus niaga di ruang siber, apakah tindakan undang-undang yang boleh kita ambil terhadap pedagang berkenaan? Apakah kita perlu gubal satu undang-undang baru, seperti Privacy Protection Act yang kini dikuatkuasakan di Amerika Syarikat?
(b) Content atau isi maklumat yang didedahkan oleh pedagang di ruang siber - apakah wajar semua yang tertera di situ dibiarkan masuk menembusi sempadan negara ini tanpa kawalan dan tapisan? Apakah beban kawalan dan penapisan ini boleh kita letakkan di bahu ISP sendiri? bagaimanakah cara yang ideal bagi kita mengawal, menapis atau menghalang kemasukan bahan-bahan yang tidak sesuai?
(c) Intellectual property atau harta intelektual. Katakanlah pihak yang menjadi pedagang itu adalah warganegara kita sendiri atau syarikat negara ini. Apakah harta intelektual mereka selamat dan dilindugni dalam semua negara di mana orang kita atau syarikat kita itu mahu mempamerkan dagangannya menerusi Internet? Bagaimanakah halnya jika negara di mana orang kita atau syarikat negara ini hendak berdagang itu belum lagi (atau masih enggan) menganggotai semua konvensyen atau triti mengenai hal itu? Apakah yang akan jadi jika berlaku pelanggaran (infringement) hak cipta mereka di negara sedemikian? Apakah remedi yang ada bagi mereka?
(d) Tarif- apakah wajar cukai import dikenakan (kepada pembeli) bagi barangan (atau perkhidmatan) yang dibeli atau diperoleh menerusi Internet?
(e) Taxes, iaitu cukai pendapatan dan cukai jualan - apakah wajar cukai sedemikian dikenakan kepada penjual? Jika cukai pendapatan dikenakan apakah asasnya - sumber barangan itu, tempat tinggal penjual, atau tempat transaksi jualan itu dilaksanakan? Jika cukai jualan hendak dihapuskan (seperti yang kini diusahakan oleh pentadbiran Presiden Clinton), apakah ini tidak merugikan hasil negara?
(f) Authentication atau pengesahan ketulenan identiti pihak yang bertransaksi - apakah undang-undang tandatangan digital yang kini sedang digubal dan akan dilaksanakan oleh semua negara sudah memadai atau masih lagi ada kekurangannya? Saya difahamkan bahawa Akta Tandatangan Digital negara kita (yang tidak lama dulu diluluskan oleh Parlimen) telah digubal berasaskan undang-undang yang sedia terpakai di Utah, Amerika Syarikat, iaitu satu-satunya undang-undang yang kini banyak menerima kecaman dan kritikan. Apakah akta yang kita baru hendak dilaksanakan ini sudah sempurna, atau masih perlu dikemaskini?
(g) Consumer protection atau perlindungan pengguna. Kemajuan yang dicapai menerusi E-dagang tidak sepatutnya menyebabkan undang-undang negara mengenai perlindungan pengguna diketepikan atau diperkecilkan.
Jika barangan yang kita pesan (beli) menerusi Internet itu tidak sesuai bagi keperluan kita, tidak mematuhi spesifikasi kita ataupun memudaratkan diri kita, apakah remedi yang kita ada terhadap penjual itu?
(h) Jurisdiction atau bidang kuasa. Andainya kita selaku pembeli merasa terkilan dengan mutu barangan atau perkhidmatan yang dibeli dan ingin mengambil tindakan undang-undang terhadap pedagang (penjual) berkenaan, di negara manakah tindakan undang-undang itu patut difailkan? Dan berkaitan dengan isu bidang kuasa ini, soalan kedua ialah undang-undang negara mana (governing law) yang wajar dipakai.b) Discuss current issues in e-commerce ethics.

1.0 Isu-isu Etika E-Dagang
Di dalam era teknologi maklumat yang kian pesat membangun, e-dagang dilihat sebagai salah satu hasil teknologi yang mampu memudahkan urusan-urusan harian pengguna. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang telah dikenalpasti oleh penyelidik berhubung dengan aplikasi e-dagang. Isu-isu yang telah dikenalpasti adalah berhubung dengan kebolehgunaan laman, isu pembelian secara atas talian dan juga faktor trust dalam e-dagang (Egger, 2003).

1.1 Trust dalam E-Dagang
Penyebab utama mengapa pengguna tidak mahu berurusniaga secara atas talian adalah kerana kurangnya faktor trust di antara peniaga dan pengguna (Hoffman, Novak dan Peralta, 1999, p. 80). Keen (1997) berpendapat bahawa kurangnya elemen trust di kalangan pengguna merupakan penghalang jangka panjang terhadap aktiviti-aktiviti edagang.

Terdapat beberapa definisi trust yang diberikan oleh beberapa orang penyelidik berdasarkan kepada penafsiran mereka. Mayers Davis dan Schoorman (1995) mendefinisikan trust sebagai kesediaan suatu pihak untuk dipengaruhi oleh tindakan pihak lain dengan jangkaan ianya mampu melaksanakan tindakan seperti apa yang diharapkan. Untuk menjelaskan lagi definisi ini, kita ambil Perbankan Internet sebagai contoh yang mana melaksanakan transaksi bank melalui Internet adalah merupakan satu
bentuk kepercayaan. Pengguna bersedia menggunakan Internet dengan jangkaan bahawa
ianya akan melakukan seperti apa yang dikehendaki pengguna. Biasanya, dalam melakukan transaksi atas talian, pengguna-pengguna diminta untuk memasukkan data peribadi seperti alamat e-mail, keutamaan produk, nombor telefon dan juga maklumat mengenai kad kredit. Pada hakikatnya, pengguna lebih selesa untuk berurusan dengan “kedai nyata” berbanding dengan “kedai maya”, di mana pengguna tidak akan teragak-agak untuk memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan. Kebanyakan pengguna bimbang maklumat tersebut akan disalahgunakan seperti membenarkan pihak ketiga untuk mengambil data tanpa kebenaran mereka. Di samping itu, mereka mungkin perlu menanggung risiko terhadap pencerobohan dan kecurian data semasa pemindahan data atau terus dari server web

1.1.1 Cabaran Trust
Oleh kerana risiko-risiko yang terlibat dalam transaksi Perniagaan kepada Pelanggan (B2C), faktor trust telah menjadi penghalang kepada perkembangan aplikasi e-dagang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kewujudan trust di kalangan pelanggan (Egger, 2003) iaitu:
i. Sekuriti dan kerahsiaan
ii. Ketidakbiasaan terhadap servis
iii. Tidak berinteraksi secara langsung
iv. Kebolehpercayaan terhadap maklumat

1.1.1.1 Sekuriti & Kerahsiaan
Trust selalunya dikaitkan dengan tahap keselamatan dalam transaksi atas talian. Pemindahan data yang selamat adalah apabila kedua-dua pihak terlebih dahulu disahkan
dan jaminan bahawasanya maklumat yang berada dalam rangkaian tidak diubahsuai. (Egger, 2003)
Setiap individu yang menggunakan laman web untuk transaksi e-bisnes dan edagang menitikberatkan tentang isu keselamatan.

1.1.1.2 Ketidakbiasaan terhadap Servis
Perniagaan berasaskan Internet telah mewujudkan suatu bentuk perkhidmatan dan model bisnes yang baru yang mana agak berlainan dengan bisnes yang sedia ada. Tidak semua pelanggan yang arif tentang teknologi. Faktor ini telah menyebabkan berkurangnya tahap kepercayaan pelanggan untuk menggunakan aplikasi e-dagang. Sebagai contohnya, pasaran telah memperkenalkan satu paradigma baru yang dipanggil ‘permission marketing’ (Godin, 1999). ‘Permission marketing’ membenarkan pengguna menspesifikasikan profil tentang minat mereka. Jadi mereka akan menerima iklan-iklan berdasarkan kepada minat yang dipilih. Pengguna membenarkan pengiklan menghantar
e-mail dan sebagai pulangannya, pengguna mendapat ganjaran dalam bentuk mata, diskaun atau tunai. EuroClix adalah salah satu laman yang melaksanakan program tersebut di Netherlands. Berdasarkan kajian mengenai sikap pengguna EuroClix, mereka agak sukar untuk memahami konsep bisnes dan bagaimana mereka mendapat faedah daripadanya. Kebanyakan pengguna menolak konsep pemasaran secara langsung (direct marketing). Mereka takut untuk menerima email-email iklan kerana khuatir akan menimbulkan kesan sampingan di sebaliknya. (Egger & De Groot, 2000).

1.1.1.3 Tiada Interaksi Secara Langsung
Urusniaga menerusi skrin komputer menjadi salah satu faktor penghalang terhadap pembinaan trust. Pelanggan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan peniaga sebenar. Di dalam Internet, tugas peniaga diganti dengan kolum FAQ (Frequently Asked Question). Satu cara untuk mewujudkan interaksi yang lebih berkesan di antara pelanggan dan peniaga adalah dengan mewujudkan agen yang boleh membantu pelanggan. (Egger, 2003)

1.1.1.4 Kebolehpercayaan Terhadap Maklumat
Memandangkan kebanyakan individu mampu membina laman sendiri dan mendaftar nama domain, jadi agak sukar untuk membezakan laman yang sah dan penipuan. Kadangkala, maklumat yang dipaparkan boleh disalahgunakan. Ini kerana, maklumat-maklumat yang terkandung di dalam laman web boleh diubahsuai tanpa meninggalkan sebarang kesan. Terdapat juga syarikat yang tidak selalu mengemaskini laman mereka. Ini akan memberi kesan terhadap transaksi seperti harga, deskripsi dan status produk. Contohnya, mungkin harga barangan lebih murah berbanding dengan harga asal, ataupun barangan tersebut sudah tiada di pasaran. (Egger, 2003)

1. 2 Pembelian secara online
Nielsen (2001) menegaskan bahawa kelemahan dalam rekabentuk laman web merupakan faktor utama yang menjejaskan keuntungan pekedai-pekedai atas talian. Beliau menjelaskan bahawa beberapa kesilapan dalam rekabentuk laman yang sering wujud adalah termasuk masa muat-turun yang perlahan, warna pautan yang tidak selaras, ‘scrolling’ yang terlalu panjang, animasi yang sentiasa berulang dan sebagainya

Walaubagaimanapun, dalam konteks e-dagang, adalah penting untuk memahami proses-proses pembelian yang dilakukan oleh pengguna. Dengan ini dapat membina asas kefahaman dalam merekabentuk laman yang senang untuk difahami dan dinavigasi. Pereka laman perlu betul-betul memahami proses pembelian supaya proses pembelian nanti dapat dilakukan dengan lancar dan sempurna oleh pengguna. Miles, Howes dan Davies (2000) berpendapat bahawa laman e-dagang merupakan sebuah sistem sokongan keputusan yang menyokong keputusan pembelian.

1.3 Kebolehgunaan Laman (Web Usability)
Kebolehgunaan laman didefinisikan berdasarkan beberapa kriteria (Egger, 2003) seperti berikut iaitu:
i. Kemampuan untuk bernavigasi di sekitar laman.
ii. Kemampuan untuk mencari maklumat-maklumat yang dikehendaki.
iii. Pengguna boleh memahami struktur laman; tahu langkah yang perlu dibuat seterusnya. Dengan kata lainnya, kebolehgunaan yang dimaksudkan di sini adalah rekabentuk laman yang boleh memudahkan navigasi dan carian di mana memerlukan hanya sedikit masa dan usaha oleh pengguna (mesra pengguna).

Kemampuan sesebuah laman untuk memudahkan navigasi laman dan carian maklumat adalah amat penting kepada para pengguna. Kanerva et al. (1997) dalam kajiannya telah menghuraikan tentang tiga jenis kesilapan yang sering berlaku semasa navigasi iaitu; pengguna tidak mengetahui di mana kedudukan mereka semasa di laman; tidak mengetahui ke mana mereka boleh pergi dan tidak memahami bagaimana cara untuk bernavigasi. Conklin (1987), Edwards dan Hardman (1987), Nielsen (1990) dan Pitkow dan Kehoe (1996) juga mempunyai pendapat yang sama. Sehubungan dengan itu, menjadi satu cabaran bagi pereka laman untuk memastikan bahawa laman web yang dibina mampu mengatasi masalah-masalah di atas.


Rujukan

A.F. Salam et. al. (2005). “Trust in e-commerce”. New York: ACM Press.

Araujo & Araujo (2003). “Developing Trust in Internet Commerce”. Toronto: IBM Press.

Barnard, L. Wesson, J. (2004). “A trust model for e-commerce in South Africa”. South Africa: South African Institute for Computer Scientists and InformationTechnologists.

Deitel, Deitel & Nieto (2001). “E-Business & E-Commerce: How to program”. New Jersey. Prentice Hall.

Egger, F. N. (2000). “Trust me, I’m online vendor”. New York: ACM Press.

Kalakota, R and Whinston, A B (1997) Electronic Commerce: A Manager’s guide, Reading, MA: Addison Wesley

Open university Malaysia (2007) CBEC1103 elements of E-Commerce. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd

No comments:

Post a Comment

Sila Klik Jika Ingin Bantu