Blog ini mengandungi koleksi assignment penulis semasa menuntut di sebuah Pusat Pengajian Tinggi, walaubagaimanapun penulis tidak bertanggungjawab terhadap mutu tugasan dan ketepatan fakta yang terdapat di dalamnya. Pengunjung haruslah membuat pertimbangan sendiri...
Himpunan tugasan/assignment akan diupdate dari masa kesemasa... rajin-rajinlah menjengah.... tq

Saturday, September 5, 2009

Pengaturcaraan Berorientasikan Objek | Soalan 2

Soalan 2.

Pengenalan

(A). Sejarah CMM
Banyak organisasi telah bermotivasi untuk memperbaiki proses pembangunan perisian mereka dengan bantuan CMM(Capability Maturity Model) untuk perisian. Kebanyakan orang yang pernah mendengar mengenai CMM mengetahui tiga perkara. Ianya menjelaskan lima tahap proses kematangannya,lebih tinggi adalah lebih baik dan kebanyakan dari kita berada di tahap 1. Walaubagaimanapun, ramai yang telah biasa menyalahanggapkan CMM:bagaimana strukturnya, bagaimana perlu diaplikasikannya,bagaimana memajukan satu tahap ke tahap yang lain dan sebagainya.
CMM telah dibangunkan oleh SEI (Software Engineering Institute), sebuah yayasan penyelidikan dan pembangunan kerajaan yang dijalankan oleh Carnegie Mellon University. Sumber definasi ialah dari ;
The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process, (Carnegie Mellon University/Software Engineering Institute), published in 1995 by Addison-Wesley.

CMM menyediakan 2 tujuan utama;
a- menyediakan panduan bagi proses usaha penambahbaikan dalam organisasi perisian
b- untuk membantu dengan mengenalpasti mana-mana organisasi yang berkelayakan untuk mengusahakan tugas-tugas pembangunan perisian.

(B).SW-CMM
The Capabality Maturity Model untuk perisian ,juga dikenali sebagai (CMM dan SW-CMM)telah menjadi satu model digunakan oleh kebanyakan organisasi untuk mengenalpasti cara terbaik membantu mereka di dalam meningkatkan kematangan pembangunan perisian.
Pada Tahun 2000,SW-CMM telah dipertingkatkan kepada CMMI( Capabality Maturity Model Integration). Pihak SEI tidak lagi terus menjaga model SW-CMM. Ia beroperasi berkaitan dengan kaedah-kaedah, bahan-bahan latihan sahaja.
Sebab-sebab Mengapa SW-CMM Diwujudkan dan Digunapakai;
Banyak organisasi menggunakan SW-CMM merasakan bahawa perniagaan mereka tidak menerima kesan yang banyak sejak CMMI (Capability Maturity Modul Integrated)diperkenalkan. Untuk memperjelaskan mengenai hal berkaitan, SW-CMM akan menyelesaikan sebarang masalah melalui kaedah berikut;
a- SEI tidak akan menghasilkan apa-apa jua peningkatan terhadap model atau latihan SW-CMM. SEI akan menyediakan pengenalan untuk umum bagi latihan SW-CMM bagi dua tahun selepas pengumuman CMMI V1.1. SEI juga tidak akan mengambil pertukaran rakan kekananan untuk memberikan laluan kepada pengenalan SW-CMM melangkaui dua tahun masa untuk memilih mana-mana organisasi yang memerlukan penghantaran serta instructor baru akan diperkenalkan.
b- Untuk penilaian ,SEI telah mengumumkan SCAMPISMV1.1 sebagai pertukaran kepada CBA IPI and SCESM.SEI tidak akan mengeluarkan mana-mana pembaharuan kepada kaedah CBA IPI dan SCE pada masa-masa hadapan.Ketua Penilaian CBA IPI dan Ketua Penilaian SCE akan diberi latihan dalam jangkamasa berkenaan ;namun demikian mereka ini perlu di pindahkan ke SCAMPI dalam jangkamasa 2 tahun latihan berkenaan.SCAMPI kemudiannya akan menjadi pilihan tunggal.
c- Data darp SEI-diberikuasa penilaian bagi pihak lawan SW-CMM akan meneruskan menerima dan menggunakan sebahagian dari rekod profil komuniti oleh SEI, bersama dengan data dari pihak penilai CMMI yang diberi kuasa.Data-data ini akan digabungkan oleh SEI ke proses komuniti yang sesuai .
Lima Tahap Pembangunan SW-CMM iaitu;
1. Initial(Permulaan/Pembukaan)
Tiada
2. Repeatable(Mudah Berulang)
Keperluan Pengurusan, Perancangan Projek Perisian, Pengesanan Projek Perisian, Pengurusan SubKontrak Perisian, Jaminan Kualiti Perisian, Pengurusan Penyusunan
Perisian.
(Requirements Management, Software Project Planning, Software Project Tracking and Oversight, Software Subcontract Management, Software Quality Assurance, Software Configuration Management )

3. Defined(Bermaksud)

Fokus Proses Organisasi, Definasi Proses Organisasi, Program Latihan, Pengurusan Integrasi Perisian, Kejuruteraan Produk Perisian, Kordinasi Kumpulan, Penilian Kerja Kumpulan.
(Organization Process Focus, Organization Process Definition, Training Program, Integrated Software Management, Software Product Engineering, Intergroup Coordination, Peer review)

4. Managed(Terurus)
Pengurusan Proses Kuantitatif, Pengurusan Kualiti Perisian
(Quantitative Process Management, Software Quality Management)

5. Optimising(Berdaya Tinggi)
Pencegahan Kesilapan, Pengurusan Pertukaran Teknologi, Pengurusan Pertukaran Proses
(Defect Prevention, Technology Change Management, Process Change Management )

Semuanya mewakili evolusi level yang tinggi kebolehan proses perisian. Setiap level, kecuali yang pertama bermaksud kepada beberapa kunci proses kawasan KPAs –sekumpulan yang berkaitan dengan latihan proses-kesemuanya perlu diberikan penjelasan sebenar agar dapat memuaskan hati organisasi terbut agar dapat mencapai ke tahap yang dikehendaki
( Table 1).

(C). SW-CMM Sebagai Kitarhayat Metodologi Pembangunan Perisian.

Adalah difahamkan bahawa pembangunan SW-SMM telah diambil oleh kebanyakan organisasi kerana kepercayaan dan kebolehan SW-CMM itu sendiri di dalam mempraktikkan konsep proses pembangunannya dalam bidang perisian. Walaupun perpindahan berlaku dari SW-CMM ke CMMI, ianya merupakan satu tindakan yang sihat dimana evolusi teknologi CMM boleh mencapai peringkat kematangan pelan teknologinya. Namun demikian, masalah dari tarikhakhir fasa SEI untuk SW-CMM dalam peringkat akhir tetapi adalah merupakan satu penjelasan dan di bincangkan sebagai perpindahan yang biasa.Mmereka perlu berhubungan berkomunikasi lebih efektif mengenai peralihan kedua-dua organisasi juga organisasi kecil daripada SW-CMM ke CMMI.Ini akan memberikan mereka sebab dan alasan untuk menjalankan terus pernigaan.Tambahan lagi, satu-satu sebab untuk membuat sebarang penambahbaikian adlah untuk memberikan sokongan terhadap objektif perniagaan.


Telah dilaporkan di dalam
CIO Research Reports magazine's "Improving Software Development" online survey of 1 May 2001, http://www2.cio.com/research/surveyreport.cfm?id=29,
"SW-CMM seems to be a relatively new but growing practice among our site visitors. Roughly 40% of those using SW-CMM have been doing so for one year or less and close to 37% have been using SW-CMM for 2 to 5 years."
Juga beberapa organisasi antarabangsa, meliputi pihak kerajaan, telah mengambil langkah mengambil peluang menggunakan SW.CMM, dan di dalam beberapa negara sedang juga membahaskan samada untuk mengambil nya atau ISO 15504. Institut Kejuruteraan Perisian (SEI) telah baru-baru ini dilawati oleh pelbagai organisasi dari Asia, Eropah , India dan dari Asia Tengah yang mencari rakan niaga untuk menyediakan dan mengambil perkhidmatan SW-CMM ke dalam negara masing-masing.
Akan menjadi satu kemudahan, lebih logic dan perpindahan yang diterima semua pihak bagi mana-mana organisasi untuk mengambil SW-CMM ke CMMI dari pilihan-pilihan lain yang ada sekarang ini.
Justeru itu, jelas sekali bahawa penggunaan SW-CMM adalah merupakan satu alternatf dan pilihan terbaik penggunaannya di dalam pembangunan perisian di mana ianya merupakan satu kitar hayat metodologi yang digunapakai.

Rujukan;


1.Moore, Geoffrey A., Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to Mainstream Customers, New York, NY: HarperCollins Publishers, Inc., 1995.
2..Paulk, Mark C.; Curtis, Bill; Chrissis, Mary Beth Chrissis, and Weber, Charles, Software Engineering Institute, CMU/SEI-93-TR-24, DTIC Number ADA263403, February 1993.
3. Paulk, Mark C.; Weber, Charles V.; Garcia, Suzanne M. Garcia, Chrissis, Mary Beth; and Bush, Marilyn W., Software Engineering Institute, CMU/SEI-93-TR-25, DTIC Number ADA263432, February 1993.
,4.http://www2.cio.com/research/surveyreport.cfm?id=29

No comments:

Post a Comment

Sila Klik Jika Ingin Bantu