Blog ini mengandungi koleksi assignment penulis semasa menuntut di sebuah Pusat Pengajian Tinggi, walaubagaimanapun penulis tidak bertanggungjawab terhadap mutu tugasan dan ketepatan fakta yang terdapat di dalamnya. Pengunjung haruslah membuat pertimbangan sendiri...
Himpunan tugasan/assignment akan diupdate dari masa kesemasa... rajin-rajinlah menjengah.... tq

Sunday, June 28, 2009

Teknologi Maklumat

Soalan 2
(a) Andaikan yang anda telah membina satu program di mana kod sumbernya
adalah bahasa pengaturcaraan JAVA. Untuk melaksanakan program tersebut, kod sumber perlu diterjemahkan kepada bahasa mesin. Apakah yang anda akan gunakan, pengkompil atau penterjemah atau kedua-duanya? Berikan Justifikasi untuk jawapan anda.

Jawapan ;
Java adalah bahasa berasaskan objek dan ia mempunyai cirri-ciri C++ dan Simula. “Ia menukarkan aturcara Java kepada byte code, bukan kepada kod objek, dan byte code ini boleh dilarikan pada mana-mana system pengendalian dengan menggunakan mesin maya Java tanpa sebarang perubahan”.
OUM (2004, m/s. 152)
Oleh itu sekiranya saya membina satu program dimana kod sumbernya adalah bahasa pengatucaraan Java, saya akan menggunakan penterjemah kerana kod punca tidak perlu dikompil atau ditukar kepada kod objek sebelum ia boleh dilarikan kepada mana-mana komputer.
Dengan adanya byte code memungkinkan pengaturcaraan Java bersifat mudah alih antara banyak system komputer dan ia terkenal dengan slogan, Tulis Sekali, Dilarikan di mana-mana (Write Once, Run Every Where).
Walaupun aturcara dalam penterjemahan adalah lebih perlahan dari aturcara yang dikompil dan dilarikan dalam bentuk objek, namun ia mempunyai kelebihan sendiri yang harus digunakan.


2(b) Walaupun terdapat pelbagai bahasa pengaturcaraan yang moden dan terkini pada masa kini seperti JAVA, VB dan sebagainya , bahasa pengaturcaraan C masih digunakan untuk membina program. Terangkan fenomena ini.

Jawapan;
Walaupun terdapat pelbagai bahasa pengaturcara yang moden seperti JAVA, VB dan sebagainya. Bahasa pengaturcaraan C masih digunkan untuk membina program ialah kerana ia mempunyai beberapa cirri yang menarik.
Aturcara dalam C adalah bersifat mudah alih, di mana pengguna hanya perlu kompil semula aturcara tersebut pada system pengendalian yang berlainan
Untuk menghasilkan kod objek yang sesuai.
“Bahasa C telah lama digunakan dan kebolehannya terbukti. Versi asal C dikenali K&R C untuk mengambil sempena Brian Kernighan dan Dennis Ritchie yang menulis The C Programing Language, buku yang mentakrifkan bahasa ini, dan C tidak mempunyai dialek-dialek yang jauh berbeza kerana hampir semua pengkompilnya mematuhi takrifan K&R C”.
Raden (1993, m/s. 3)
Bahasa C amat baik digunakan untuk menulis perisian system kerana C boleh melakukan operasi-operasi terus pada paras mesin. Kebolehan ini serta kecekapan C membenarkannya menggantikan bahasa penghimpun dalam banyak situasi.
Oleh kerana aturcara ini bersifat mudah alih. Ia boleh dipindahkan kepada mesin-mesin/komputer lain dengan mudah. Ini dapat menjimatkan belanja kerana kos menulis semula sebarang perisian adalah tinggi.


2 (c) Pencetak bintik matriks masih terdapat dalam beberapa organisasi walaupun terdapat pencetak yang lebih sofistikated seperti pencetak pancut dakwat, pencetak laser dan sebagainya. Terangkan mengapa.

Jawapan ;
Walaupun terdapat pencetak pancut dakwat, pencetak laser dan sebagainya yang lebih sofistikated yang dapat mencetak dengan lebih pantas serta menghasilkan lebih banyak dokumen yang lebih menarik, namun penggunaan Pencetak Bintik Matrik masih digunakan dibeberapa organisasi kerana beberapa sebab.
Perbezaan harga yang tinggi menyebabkan penggunaan pencetak bintik matrik masih bertahan. Sebagai contoh, sebuah pencetak laser berharga berkali-kali ganda mahal daripada sebuah pencetak bintik matrik yang boleh diharap.
Pencetak laser perlu menggantikan kartrij toner yang berharga lebih kurang sama dengan pencetak bintik matrik yang berprestasi rendah; manakala
Pencetak bintik matrik pula hanya perlu menggantikan reben lama dengan yang baru sekali-sekala.
Pencetak bintik matrik boleh digunakan untuk mencetak borang berbilang lapis, sesuatu yang sesetengah pencetak lain tidak dapat melakukan.
Walaupun demikian, dengan kepesatan perkembangan teknologi semasa, pengilang-pengilang terus memperkenalkan pencetak-pencetak yang lebih baru, lebih pantas, lebih bijak, mesra pengguna, lebih murah yang pada pendapat saya akan memungkinkan penggunaan pencetak bintik matrik akan dilupakan.2 (d) Bincangkan tiga keburukan tetikus jenis optik tanpa wayar.

Jawapan ;
Tetikus optik tanpa wayar ialah tetikus yang menggunakan cahaya dan memerlukan pad tetikus yang boleh membalikan cahaya. Tetikus ini mempunyai bahagian disebut pengesan cahaya (photodetector). Biasanya digunakan pada komputer berkuasa tinggi seperti komputer pelayan. Ia berkomunikasi dengan komputer dengan memancarkn isyarat infra merah atau isyarat radia intensif rendah.
Terdapat beberapa keburukan tetikus jenis ini, di antaranya ialah:
1. Bagi tetikus tanpa wayar yang memancarkan isyarat infra merah masalahnya lebih kepada halangan antara dua perkakasan berinteraksi, iaitu antara tetikus dan peranti penerima. Satu garis lurus harus sentiasa dikekalkan untuk tikus berfungsi dengan baik. Sekirannya terdapat halangan, tetikius jenis infra merah tidak dapat menggerakkan kursur di skrin dan ia harus diperhatikan setiap masa dan ketika.
2. Biasanya tetikus jenis ini menggunakan bateri bagi menjalankan aktiviti. Bateri yang digunakan boleh bertahan selama sesuatu had masa mengikut penggunaan ataupun mengikut masa yang dijanjikan oleh pengeluar sesetengah model. Ini satu perkara yang agak menyusahkan memandangkan bateri harus ditukar. Begitu juga semasa memasang bateri kedudukannya harus tepat, kerana jika tersilap pasang, tetikus tidak akan berfungsi. Ini sudah tentu menjadi masalah kepada pengguna yang tidak mahir.
3. Harga tetikus tersebut amat mahal jika dibandingkan dengan tetikus bebola biasa. Begitu juga jika berlaku kerosakan, kos yang tinggi diperlukan untuk memperbaikinya.
Soalan 3
(a) Apakah itu perisian sumber terbuka ? Bincangkan tiga kelebihan dan dua kelemahan perisian Linux.

Jawapan ;
“Perisian sumber terbuka ialah satu jenis perisian yang boleh diperolehi bersama dengan kod sumbernya secara percuma oleh pengguna”.
OUM (2004, m/s. 86)
Ia tidak mempunyai hak milik (tidak seperti Windows, MacOs dan Sun Solaris). Pengguna boleh membuat sebarang perubahan kepada kod sumbernya, Walaubagaimanapun pengguna diminta untuk berkongsi perubahan tersbut dengan pengguna-pengguna lain melalui internet. Contoh-contoh perisian sumber terbuka yang banyak digunakan kini adalah Linux(Sistem Pengendalian), Perl (bahasa laporan), Apache(Pelayan Web), gcc (Pengkompil bahasa C), Python (bahasa skrip), Scilab (Perisian Matematik) dan R (Perisian Statistik).
Dewasa ini, Perisian-perisian sumber terbuka khususnya Linux yang mempunyai cirri-ciri teguh, multi pemprosesan, multi pengguna dan beberapa cirri canggih lagi banyak digunakan dipersekitaran penyelidikan, universiti dan organisasi dan juga orang awam. Ini disebabkan oleh kemampuan dan kelebihannya jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya yang lain.
Perisian Linux mempunyai sumber sokongan yang meluas. Sama ada melalui internet oleh mereka yang secara sukarela memberikan bantuan, nasihat dan tunjuk ajar . Malahan terdapat syarikat-syarikat besar dalam ICT seperti IBM,
HP dan SUN mempunyai rangkaian sokongan untuk Linux Pertambahan minat pelbagai golongan ICT juga menambah lagi nilai sokongan terhadap Linux
Setiap komponen dalam perisian dan system operasi Linux tidak bergantung antara satu sama lain. Sebuah perisian boleh dijalankan tanpa perlu memasang perisian sampingan. Pengguna boleh menggunakan sumber komputer sebaik mungkin tanpa pembaziran .
Linux adalah system operasi yang popular dikalangan pakar mahir IT di seluruh dunia. Para pembangun kod-kodnya yang terdiri daripada mereka yang bijak padai dalam ICT dan semuanya dilakukan kerana ia adalah sebuah hobi yang diminati dan secara sukarela. Perkara yang dilakukan secara sukarela, kerana hobi akan dilakukan sepenuh hati tanpa maksud keuntungan. Mereka hanya mahu lahirkan yang terbaik untuk masyarakat dan komuniti. Kini Linux semakin mendapat tempat dihati masyarakat. Konsep perisian sumber terbuka membuka mata memberikan kebaikan kepada pengguna komputer. Satu perkara yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit dan kekayaan di muka bumi.
Walaubagaimanapun perisian Linux masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya ialah :
1. Oleh kerana ia dihasilkan oleh rami pengaturcara, maka reka bentuknya boleh dianggap tidak mesra pengguna dan ia sangat susah untuk dipasang (Install).
2. Perisian Linux adalah perisian bukan komersil, menyebabkan pilihan untuk software kurang di pasaran. Begitu juga sesetengah Vendor tidak mahu memasang (Install) perisian ini ke komputer-komputer baru.


3 (b) Bincngkan dua kelebihan dan kelemahan model rangkaian dalam konteks system pengkalan data.

Jawapan:
Rangkaian ialah gabungan atau koleksi komputer yang dihubungkan antara satu sma lain menggunakan berbagai media komunikasi dan peranti komunikasi yang membolehkan pengguna berkongsi data, maklumat, perkakasan dan perisian. Manakala Pangkalan Data adalah koleksi beberapa fail yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain.
Walaupun secara dasarnya terdapat terlalu banyak kelebihan system rangkaian komputer, namun demikian ia juga mempunyai beberapa kelemahan. Berikut dibincangkan kelebihan serta kelemahan model rangkaian dalam konteks system pangkalan data.
Kelebihan.
1. Sistem komputer yang dirangkaikan menyediakan kemudahan bagi tujuan perkongsian atau pemindahan fail dengan kadar yang pantas. Tanpa system rangkaian, sesuatu fail atau data yang ingin dikongsi atau dipindahkan, terpaksa disalin ke dalam media storan seperti disket, dibaea atau dihantar dari satu tempat (atau komputer) ke tempat (komputer) lain. Kaedah ini memerlukan masa yang lebih lama.
2. Perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan, hamparan elektronik dan sebagainya amat diperlukan oleh sesebuah institusi pendidikan atau organisasi perniagaan. Namun demikian, untuk mendapatkan perisian asli bagi setiap komputer yang digunakan amatlah membebankan dari segi kos dan juga penyelenggaraan dikemudian hari.
Perisian aplikasi versi rangkaian dapat mengatasi masalah tersebut kerana harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli perisian aplikasi secara individu. Proses peningkatan upaya (upgrading) juga dapat

dijalankan dengan lebih mudah. Ini memandangkan proses tersebut hanya perlu dilakukan pada perisian atau fail yang terdapat di komputer pelayan sahaja. Ia juga dpat mengelakkan penyediaan masa dan tenaga yang banyak untuk meningkat serta mengawal komputer secara berasingan.

Kelemahan.
1. Apabila sesebuah system komputer dirangkaikan, kemungkinan untuk ianya diserang virus dari system rangkaian (sekiranya tidak diselenggarakan dengan baik) adalah tinggi. Serangan dari penceroboh rangkaian (hackers) juga adakalanya menjadi ancaman memandangkan ianya boleh mengganggu system malah merosakkan system keseluruhannya.
2. Sistem rangkaian amat bergantung kepada komputer pusat yang dikenali sebagai komputer pelayan atau server. Masalah yang sering timbul ialah apabila komputer pelayan tersebut menghadapi masalah, keseluruhan system rangkaian turut terbabit sama.


3 (c) Bandingkan semua jenis ingatan (daftar, cache, RAM, ROM) dalm komputer dari segi kos, masa capaian, dan kapasiti (ruang ingatan). (Jawapan yang anda berikan boleh dalam bentuk gambrajah atau jadual)

Jawapan :Jenis Ingatan
Daftar
Cache
RAM
ROM

Kos
Mahal
Mahal
Murah
Mahal

Masa capaian
Melaksanakan
Perbandingan
Aritmetik/logic
Dengan pantas
Ingatan
Sementara
Di antara
Pemproses
Dengan RAM
Lebih pantas
Berbanding
RAM
Lebih pantas
Daripada ROM,
Meruap.
Kurang pantas.
Tidak meruap

Kapasiti
Kecil
L2- 512 KB
Kecil

Besar
Kecil
.RUJUKAN

Appleman, D. (1994). How computer programming works. California: Ziff-Devis Press.

Baharudin Aris et. al. (2001). Sistem komputer dan aplikasi. Kuala Lumpur: Venton Publishing.

MALAYSIA, Open University. (2004). CBCT 2203 Konsep Asas Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd.

Othman Shariff. (2002). Manual asas kerosakan dan baik pulih komputer peribadi. Kuala Lumpur: Venton Publishing.

Raden Muhammad Mun’im. (1995). Pengaturcaraan C dengan IBM PC. Kuala Lumpur: Percetakan TI.

White, R. (1993). How computer works. Texas: Ziff-Devis Press.

No comments:

Post a Comment

Sila Klik Jika Ingin Bantu